Beretning fra byrådsgruppen, 2017

2017 var naturligvis præget af at der skulle være byrådsvalg i november, og året var da også nærmest en lang valgkamp. Vi benyttede lejligheden til at stille nogle forslag der gav mulighed for at markere vores politik.

PS! Det kan nedenfor se ud som om vi kun arbejder med natur, miljø og cykelstier. Men det er ikke rigtigt, det kommer bare til at fylde meget fordi de andre partier ikke er særlig aktive på området, nærmest tværtimod.

  • Miljø, natur og grundvand

Grødeskæring i Gudenåen. Her var der i Teknik- og Miljøudvalget flertal for at udvide antallet af grødeskæringer fra én til to og evt. udvide strømrendens bredde fra 7 til 10 meter på strækningen fra Kongensbro til Tange Sø. Vi benyttede den såkaldte standsningsret og tog sagen op i byrådet. Her blev forslaget vedtaget imod os, SF og Grete Villadsen fra S. Vores modstand medvirkede dog til at det blev vedtaget at supplere grødeskæringen med andre virkemidler med henblik på klimatilpasning. Desuden skal effekten evalueres efter tre år. Det må vi huske at være opmærksomme på.

Naturstrategi. Vi stillede forslag om en Naturstrategi i Favrskov. Det fik vi ikke noget ud af. Byrådet besluttede at nøjes med det er med i Kommuneplan og det såkaldte Grønne Danmarkskort.  Men det er kun en registrering og ingen strategi for mere natur. Men vi fik da gjort opmærksom på behovet, og vi fik også mulighed for at bruge forslaget i valgkampen.

Nedrivningspuljen. Vi foreslog også at retningslinjerne for Nedrivningspuljen blev suppleret med sål det altid skal undersøges om den relevante landsby har nogle idéer til en fremtidig fælles anvendelse af grunden. Det kan fx være til legeplads, frugthave, park, gadekær, mini-folkeskov eller lignende. Det fik vi heller ikke vedtaget, det blev blot ”drøftet”. Man kan diskutere om det er noget vi skal gå videre med; umiddelbart er det et problem at der ikke er nogle røster fra landsbyerne der har støttet os.

Fredning ved Lysnet. I løbet af året stillede Venstre forslag om at reducere DN’s forslag om fredning af et stort område omkring kommunens højeste punkt, Lysnet, til et ganske lille område. Det fik de vedtaget med støtte fra DF, Kons. og Dan Jensen. EL og SF stemte imod, mens S undlod. Fredningssagen er ikke afgjort endnu, det gør Fredningsnævnet, og der er stadig håb om at det ender med en rimelig stor fredning.

Byggeri over indvindingsområde. Byrådets flertal vedtog at parcelhusområdet Humlehaven kan udvides hen over et sårbart indvindingsområde til Hinnerup Vandværk. Vi stemte sammen med Anne Neergaard fra S imod. I udvalgsbehandlingen fik vi dog nogle mindre forbedringer med – men de var små!

  • Kommuneplanen

Årets største sag var Kommuneplan 2017. Her stillede vi sammen med SF og Anne Neergaard fra S to ændringsforslag:
1. At etagebyggeriet på det ubebyggede område ved Engdalsvej/Århusvej udgår, og at området bevares som grøn spredningskorridor mellem Damsbro Mose og Søftendalen/den nye “Himmerigskov”,
2. At grundvandet sikres bedre, bl.a. ved at der ikke bygges boliger eller etableres erhvervsområder i sårbare indvindingsoplande til almene vandværker, samt i områder med stor grundvandsdannelse.

Begge forslag blev i første omgang nedstemt af alle andre, men i anden omgang vandt vi sagen om området ved Engdalsvej/Århusvej. Det gjorde vi vha. en facebookside Bevar Engdalsvejshørnet og en online-underskriftindsamling. Vi delte også løbesedler ud i det nordlige Søften. Og det endte med at der kom 19 indsigelser fra borgere mv., og 188 digitale underskrifter som vi afleverede til kommunen. Det var med til at give så meget pres på flertallet at først S og siden også V droppede forslaget, og området endte med at blive udlagt med samme status som i den daværende kommuneplan.

Det andet forslag om sårbart grundvand har vi ikke fået noget ud af – endnu – for sagen er ikke helt afsluttet. Vi får se. Det handler mest om udvidelse af erhvervsområdet i Søften.  

Byggeri i Hinnerup Skov indgik også i forslaget til Kommuneplan, men efter et meget stort pres fra lokale borgere og bl.a. også DN endte det med at forslaget blev taget ud. I 2016 indgik det pågældende forslag i Strategiplanen, og her var der kun ganske få indsigelser, så de mange protester kom bag på hele byrådet, også os. Vi var ikke med i protesterne, men jeg skrev dog under. Og bagefter stillede vi et forslag om at ”Når der laves nye forslag til byudviklingsområder, skal det på et tidligt tidspunkt vurderes og beskrives om byggeri på det pågældende sted kan udformes så:
1. Der sker en forbedring af naturindholdet i området, og
2. Der sker en forbedring af offentlighedens adgang til at færdes i området. Det fik vi ikke noget ud af! Det blev kun ’drøftet’, men der måske grund til at holde fast i forslaget. 

  • Budget 2018

Vi valgte denne gang at komme med ret få forslag selv, men vi kom rigtigt godt igennem forhandlingerne med dem. Vi fik vedtaget en ny fællessti for cyklister og fodgængere gennem Foldby-Norring, og det uafsluttede arbejde med Favrskovrutens stier og cykelruter skal nu opdateres både med skilte og webside. Dette arbejde er nu i gang, og her er frivillige fra DN involveret. Peder Meyrhoff er med på DN’s hold.

Vi var med til sikre en forundersøgelse af en trampesti langs Lilleåen mellem Hinnerup og Hadsten,  penge til klimaugen og til en foranalyse af en naturgenopretning af Voer Mølleå.

Vi var også med til at give kulturområdet et løft med både penge til friluftsstrategien, til nye samarbejder samt til Hinnerup Garden og Stones by the River. De sidste to får som noget helt nyt sikkerhed for støtte i tre år. Det samme gælder også Busbjergspillene og Modeljernbane Europa.

  • To forslag vi fik vedtaget

Skovbegravelseplads. Vi fik hele byrådets opbakning til etablering af en skovbegravelsesplads i kommunen. Vi regner med at forvaltningen er i gang med at kortlægge de egnede pladser.

Handlingsplan på børneområdet. Under valgkampen kom børneområdet i fokus. Det viste sig  at Favrskov taber 46 % af børnesagerne ved Ankestyrelsen. Vi foreslog derfor byrådet at forvaltningen så hurtigt som muligt laver en handlingsplan, der kan nedbringe antallet og andelen af omgjorte sager på børneområdet. Det blev vedtaget af et enigt byråd! Planen er nu ved at blive udarbejdet, og der bliver taget et første skridt på byrådsmødet 27. februar.

  • Vejsagen – så vidt, så godt

Vi har skrevet om det før. Flere gange. Vejsagen som dette byråd arvede fra det tidligere. Vi var de første til at se at det var en dårlig idé, og allerede i februar 2016 stillede vi forslag om at aflyse processen. Dengang blev vi stemt ned af alle de andre. Siden gik det som i sange om de ti cyklister, stadig flere blev kritiske, og i foråret 2017 vedtog et enig byråd at stoppe arbejdet med at privatisere for i stedet at kommunalisere alle veje. Og den proces er nu i gang, men det er lidt for tidligt at forudsige hvordan og hvornår den ender. Der er meget der skal afklares inden.

Vi kan dog roligt slå to ting fast. Det endte som det gjorde af især to grunde: dels at Initiativgruppen Tommesensvej gjorde et fantastisk stort og grundigt arbejde, og dels at forvaltningen og dens rådgivere lavede alt for mange åbenlyse fejl. Og det er jo ingen hemmelighed at et af vores medlemmer var en af de helt centrale personer i Tommesensvej-gruppen. Så vi kan altså konkludere at vi vandt to store sejre i 2017 – Engdalsvejshjørnet og Vejsagen – og at det i begge tilfælde var vores udenomsparlamentariske indsats der sikrede sejrene.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

95 − = 88