Det grønne valgforbund

Velkommen til det grønne valgforbund – Nye tanker i byrådet

Det Radikale Venstre, Alternativet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Favrskov går til kommunevalget i et teknisk valgforbund. Vi stiller op som fire selvstændige partier med hver vores politik, men vi er enige om at der er behov for at trække Favrskov Kommune i retning af en mere bæredygtig udvikling hvor byrådet i højere grad ser på de langsigtede konsekvenser frem for kortsigtede økonomiske interesser. Kommunen skal være bannerfører på det grønne område.

Der er i høj grad brug for at skærpe indsatsen på klima-, natur- og miljøområdet., bl.a. ved at Favrskov Kommune gør en større indsats for at bidrage til at bremse den globale opvarmning, stoppe tilbagegangen i biodiversitet og beskytte grundvandet mod alle former for forurening.

Vi vil derfor foreslå at alle nye tiltag i Favrskov Kommune altid vurderes på deres klima-, natur- og miljømæssige bæredygtighed, og at kommunen overalt vælger de mest bæredygtige løsninger.

Blandt vores konkrete fokuspunkter er bl.a.

  • Bedre beskyttelse af drikkevandsresurserne mod pesticider og kvælstof. Ingen potentielt truende aktiviteter over indvindingsområder.
  • En positiv tilgang til igangværende og kommende fredningsprocesser.
  • Udarbejdelse af en naturstrategisplan med en prioriteret liste over landbrugsarealer der kan udvikles til naturområder.
  • En mere ambitiøs klimaplan der indtænker bæredygtig transport og lokal produktion, herunder lokal energiproduktion.

Vi vil desuden arbejde for at kommunen kommer til at hænge bedre sammen, med bedre kollektiv trafik i hele kommunen samt et udbygget net af cykel- og vandrestier. Desuden skal nye boligudstykninger fordeles i hele kommunen.