DEBAT: Byrådets flertal gambler med drikkevandet i Søften

På byrådsmødet 31. oktober sendte byrådets flertal en ny lokalplan for et erhvervsområde i Søften i høring. Det giver borgerne mulighed for at protestere mod forslaget, og det opfordrer jeg til at man gør.
Forslaget betyder nemlig at der bliver åbnet op for potentielt mere forurenende virksomheder end i den gældende lokalplan. Det er problematisk fordi det pågældende område ligger inden for 1) et område med særlig drikkevandsinteresse, 2) et nitratfølsomt indvindingsområde, og 3) et indvindingsopland til Århus Vands kildepladser Truelsbjerg og Kasted.

Debat: Vejsagen og fællesskabet

Vejsagen var samtidigt et rigtig godt eksempel på, at fællesskab fungerer. Borgerne på de berørte kommuneveje rejste sig i stort tal i berettiget vrede mod de uigennemtænkte besparelser. Jeg og andre på Tommesensvej lavede en helt igennem partipolitisk neutral initiativgruppe, hvor vi hver især bidrog med de forskellige kompetencer, vi har. Det var virkelig et fællesskab, der fungerede på bedste vis.