DEBAT: Det bedste til vores børn – også i daginstitutionerne.

Enhedslisten ser positivt på den øgede bevilling i budget 2018 til at hjælpe på institutionernes bemanding i yderpositioner (morgen- og eftermiddagens åbningstid). Men vi er også klar over, at dette ikke løser alle problemerne i personalets pressede hverdag. Der er mange opgaver og mange børn med forskellige behov der skal tages vare på hver dag. Ofte for mange.

DEBAT: Bliver de ældre i Favrskov mere og mere friske?

Enhedslisten vil selvfølgelig gerne finde penge til at undgå endnu flere stramninger i hjemmehjælpen. Vi skal nok gøre hvad vi kan, men nemt bliver det ikke. Det er jo regeringen der bestemmer rammerne for kommunernes økonomi. Og den har som bekendt helt andre prioriteringer end at forbedre forholdene for ældre og andre grupper der er afhængige af det offentliges velfærdsydelser.