Generalforsamling

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 07/02/2019
19:30 - 22:00

Lokation
Overdrevets fælleshus


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Afdelingsbestyrelsens beretning.
4. Beretning fra valgte repræsentanter i byråd og lignende.
5. Godkendelse af det reviderede regnskab.
6. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan (årshjul) for det kommende år.
7. Budget for det kommende år.
8. Valg af afdelingsbestyrelse og suppleanter.
9. Valg af kasserer og kasserersuppleant.
10. Valg af revisor of revisorsuppleant.
11. Eventuelt.