DEBAT: Bliver de ældre i Favrskov mere og mere friske?

Enhedslisten vil selvfølgelig gerne finde penge til at undgå endnu flere stramninger i hjemmehjælpen. Vi skal nok gøre hvad vi kan, men nemt bliver det ikke. Det er jo regeringen der bestemmer rammerne for kommunernes økonomi. Og den har som bekendt helt andre prioriteringer end at forbedre forholdene for ældre og andre grupper der er afhængige af det offentliges velfærdsydelser.

DEBAT: Byrådets flertal gambler med drikkevandet i Søften

På byrådsmødet 31. oktober sendte byrådets flertal en ny lokalplan for et erhvervsområde i Søften i høring. Det giver borgerne mulighed for at protestere mod forslaget, og det opfordrer jeg til at man gør.
Forslaget betyder nemlig at der bliver åbnet op for potentielt mere forurenende virksomheder end i den gældende lokalplan. Det er problematisk fordi det pågældende område ligger inden for 1) et område med særlig drikkevandsinteresse, 2) et nitratfølsomt indvindingsområde, og 3) et indvindingsopland til Århus Vands kildepladser Truelsbjerg og Kasted.